Kennisplatform
logo wij-leren.nl
Inloggen
Het Kennisplatform voor het onderwijs
Nieuw: Let op! Wij-leren.nl lanceert nieuwe website

Handelingsgericht werken (HGW)

Dossier: alle informatie over Handelingsgericht werken (HGW)

Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. HGW wil adaptief onderwijs concreet maken.

HGW gaat uit van zeven principes, die er met elkaar voor zorgen dat de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan en dat er goed afgestemd wordt met het kind en de ouders.

Ook vindt HGW het belangrijk dat er doelgericht, systematisch en transparant gewerkt wordt op scholen. Bijvoorbeeld bij het maken en uitvoeren van handelingsplannen.

Daarom is er de HGW-cyclus ontwikkeld, om de zorg op groepsniveau en individueel niveau goed te regelen.

Handelingsgericht werken

Samenwerken aan schoolsucces.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 19 februari 2024

Ontdek meer

Externe verwijzingen

MeisjescoachMeisjescoach
 Medilex Onderwijs
Zone van naaste ontwikkelingZone van naaste ontwikkeling
 Wij-leren.nl Academie

Boeken

Instrumenten passend onderwijsInstrumenten voor begeleiden in passend onderwijs - Helèn de Jong

Samenvatting

Handelingsgericht werkenHandelingsgericht werken - uitgangspunten - HGW cyclus - plannen - Arja KerpelHandelingsgericht werkenHandelingsgericht werken - uitgangspunten - HGW cyclus - plannen - Arja Kerpel

Verdieping

Handelingsgericht werken draagt bij aan schoolsuccesHandelingsgericht werken - Samenwerken aan schoolsucces - Noëlle PameijerMisverstanden over Handelingsgericht WerkenDrie misverstanden over Handelingsgericht Werken - Nico van der MeerOmdenken met data21e eeuwse vaardigheden inzetten bij het kijken naar data - Wendy Brasz en Myra den HaanConstructieve communicatie 2Ouderbetrokkenheid en constructieve communicatie 2 - Noëlle PameijerConstructieve communicatie 1Ouderbetrokkenheid en constructieve communicatie - 1 - Noëlle PameijerHGW praktijkHandelingsgericht werken: dat doe ik al lang! Leren we stralend of balend? - noëlle-pameijerHGW leerling niveauHGW cyclus op leerling niveau - Tanja van BeukeringHandelingsgericht indicerenHandelingsgericht Integraal Indiceren - Noëlle PameijerHGW overdrachtEen nieuw schooljaar en de overdracht volgens HGW - Noëlle PameijerHGW classificerenHandelingsgericht classificeren in het onderwijs - Noëlle PameijerBegeleidingsstructuur HGWOmgaan met verschillen? Passend Onderwijs? Hoe dan? - Sonja de LangeGroepsplan kleutersWerken met een groepsplan in de onderbouw - HGW met kleuters - Sonja de LangeHGD diagnostiekHGD - handelingsgerichte diagnostiek - Noëlle PameijerHGW uitgangspunten 1 - 4De uitgangspunten van Handelingsgericht werken 1 - 4 - Noëlle PameijerHGW uitgangspunten 5 - 7De uitgangspunten van Handelingsgericht werken 5 - 7 - Noëlle PameijerCyclus HGWDe cyclus handelingsgericht werken en de praktische uitvoering daarvan - Arjan ClijsenSignalerenSignaleren van leerlingen die extra aandacht nodig hebben - Arjan ClijsenOnderwijsbehoeftenHet benoemen van vakoverstijgende en vakspecifieke onderwijsbehoeften. - Arjan ClijsenOuderbetrokkenheid plus leerlingbetrokkenheid is beter onderwijsOuder en jonge kind betrekken bij het onderwijsleerproces - Ite WoltersVisualisatie van begeleidingstrajecten werkt!Visualiseren in de basis: Begeleiders, laat je werk zien! - Noëlle PameijerGesprekken met leerlingenGesprekken met leerlingen - Karen van KootenGesprekken met leerlingenGesprekken met leerlingen - Karen van KootenVisualiseren leerlingenzorgHoe je visualisaties inzet in de leerlingenzorg (niveau 2 en 3) - Noëlle PameijerKindplanEen kindplan: Wat is dat en hoe maak je het? - Karen van KootenVisualisaties in kindgesprekkenLeerlingen betrekken, hoe doe je dat? Met visualisaties! - Noëlle Pameijer

Dossiers

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door 3500+ artikelen.