Kennisplatform
logo wij-leren.nl
Inloggen
Het Kennisplatform voor het onderwijs
Nieuw: Let op! Wij-leren.nl lanceert nieuwe website

Coöperatief leren

Dossier: alle informatie over Coöperatief leren

Bij Coöperatief leren werken leerlingen samen in kleine groepen volgens specifieke stappen. Kenmerkend hiervoor is onder andere dat elke leerling in het groepje een gelijk aandeel levert aan de activiteit. Er zijn dus geen toeschouwers of meelifters. De leerlingen doen om de beurt iets, krijgen evenveel tijd of werken allemaal met een andere kleur. Zo zijn de leerlingen individueel aanspreekbaar.

Bij Coöperatief Leren wordt gebruikt gemaakt van vier principes:

  • gelijkwaardige deelname; Voor elke leerling is duidelijk wanneer en op welke manier hij of zij iets moet doen.
  • individuele aansprakelijkheid; iedereen is betrokken.
  • positieve wederzijdse afhankelijkheid; leerlingen hebben elkaar nodig.
  • simultane interactie; er wordt tegelijkertijd door de leerlingen actie ondernomen.

Doordat allen erbij betrokken zijn, is elke leerling in staat om het resultaat toe te lichten. Bij Coöperatief leren zijn de leerlingen bovendien positief van elkaar afhankelijk. Dat betekent: ze hebben elkaar nodig om de opdracht goed uit te kunnen voeren. En omdat leerlingen tegelijk actief zijn, wordt de leertijd veel effectiever benut.

Coöperatieve werkvormen voor elke groep en ieder vak

Coöperatieve leerstrategieën Handboek coöperatief leren

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 20 november 2023

Ontdek meer

Externe verwijzingen

De hoek in!De hoek in!
 Medilex Onderwijs
Klassenmanagement - vijf kenmerken van een goede lesKlassenmanagement - vijf kenmerken van een goede les
 Wij-leren.nl Academie
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
 Wij-leren.online Academie
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!

Boeken

10 mindframes10 mindframes om leren zichtbaar te maken - Elly BonestrooBreinvriendelijk onderwijsBreinvriendelijk onderwijs - Feiten en praktische tips - Arja KerpelCoöperatieve leerstrategieënCoöperatieve leerstrategieën - Uitleg en praktische voorbeelden - Arja KerpelFormatieve assessmentLeren zichtbaar maken met formatieve assessment - In de praktijk - Arja KerpelDidactische werkvormenHet didactische werkvormen boek - Arja KerpelCoöperatieve leerstrategieënCoöperatieve leerstrategieën - Handboek coöperatief leren - Machiel Karels

Samenvatting

LeeromgevingenLeeromgevingen: rol leerkracht - didactische werkvormen - differentiatie - Arja KerpelCoöperatief lerenCoöperatief leren: samenwerkend leren - principes - voordelen - Arja KerpelKlassenmanagementKlassenmanagement - welke leerkrachtvaardigheden zijn belangrijk? - Arja KerpelCoöperatieve werkvormenCoöperatieve werkvormen: 17 werkvormen voor groepen - Arja Kerpel

Verdieping

Team-based learningTeam-based Learning: best practice voor effectief en leuker leren! - Ilse Erich Informeel lerenInformeel leren: zelf laten denken helpt - Dolf JansonHogere denkvaardighedenUitdagende opdrachten voor het betere denkwerk - René LeverinkEffectief onderwijsDe negen schakels van effectief onderwijs - Jos CöpSamenwerkend leren bij gymBewegingsonderwijs: Samenwerkend leren in de praktijk - Maarten MassinkTaalles als taallabDe taalles als taallab. Op weg naar een uitdagende invulling van de taalles. - Dolf JansonCooperatief leren in leesonderwijsGebruik het ook in je leesonderwijs! - Paul FilipiakActiverende didactiekActiverende didactiek en coachend leraargedrag - Machiel KarelsVan groep naar team; kijk zo eens naar je klas!Maak van je groep een team! - Alex de BruijnHandleiding leerlingen werken in groepenEnkele tips om leerlingen te leren werken in groepen - Cheyanne FreitasEffect combinatieklas op leerprestaties en leerkrachtDe combinatieklas: wat doet die met de leerprestaties en leerkracht? - redactie

Dossiers

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door 3500+ artikelen.