Kennisplatform
logo wij-leren.nl
Inloggen
Het Kennisplatform voor het onderwijs
Nieuw: Let op! Wij-leren.nl lanceert nieuwe website

Passend onderwijs

Dossier: alle informatie over Passend onderwijs

Passend onderwijs is een beleidstrategie, die uitgaat van het Ministerie van OCW. Dit beleid heeft als doel dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school. Dus niet alleen de gewone leerlingen, maar ook de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Het doel van Passend onderwijs is het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de ondersteuning aan kinderen. Een nevendoel is het oplossen van de beperkingen van de bestaande wetgeving.

Scholen hebben een ondersteuningsplicht. De school is verantwoordelijk om te kijken waar een kind - dat bij hen aangemeld wordt - geplaatst kan worden. Dit betekent niet dat alle leerlingen naar een reguliere basisschool moeten. Per kind wordt gekeken waar het onderwijsaanbod het best passend is.

Een regionaal netwerk van scholen moet een dekkend onderwijsaanbod hebben. Zo’n netwerk bestaat uit reguliere basisscholen, speciaal onderwijs en flexibele tussenvormen. Een voorbeeld van zo’n tussenvorm is een speciale klas in een reguliere school.

 

Zie verder:

Rijksoverheid - Passend onderwijs

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 2 augustus 2022

Ontdek meer

Externe verwijzingen

Vertrouwenspersoon in het primair onderwijsVertrouwenspersoon in het primair onderwijs
 Medilex Onderwijs
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
 Wij-leren.online Academie
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!

Boeken

De lerende mensDe lerende mens - Arja KerpelVan individueel naar inclusief onderwijsVan individueel naar inclusief onderwijs - Machiel Karels

Samenvatting

Passend mbo onderwijsPassend onderwijs in het mbo maakt meer los dan gedacht - Annemieke TopPassend onderwijsPassend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht - Arja KerpelWat is inclusief onderwijs? - Machiel Karels

Opinie

Lof der zotheidDe lof der zotheid - echt gelijk door verschillende behandeling - Ivo MijlandInzet klassenassistentInzet klassenassistent belemmert integratie speciale leerlingen - Anke de BoerLuc Stevens over passend onderwijsLuc Stevens: Passend onderwijs bevestigt oude structuren - Machiel Karels

Verdieping

Samenwerkingsverbanden passend onderwijsSamenwerkingsverbanden: de belangrijkste punten op een rij - Joost KarelsERK curriculumOver zwemdiploma's, judobanden en een nieuwe versie van het ERK - René LeverinkAangepaste leesvormen van ondersteuningVerschillende aangepaste leesvormen en hun ondersteuning - Anneke WijtvlietHandelingsgericht werken draagt bij aan schoolsuccesHandelingsgericht werken - Samenwerken aan schoolsucces - Noëlle PameijerAudio-ondersteuning bij lezen van schoolboekenAudio-ondersteuning bij het lezen van je schoolboek - Anneke WijtvlietToegankelijk lesmateriaal voor kinderen met leesbeperkingToegankelijk lesmateriaal voor leerlingen met een leesbeperking - Anneke WijtvlietLeesonderwijs ZMLFonologisch gebaseerd leesonderwijs in het ZML - Anna BosmanRelatie inzettenRegie versterken in het onderwijs; een basishouding! - Elena Carmona van Loonsamenwerken met ouders in passend onderwijsSamen met ouders onderwijs passend maken - Peter de VriesLeesonderwijs ZML 1Fonologische vaardigheden van leerlingen in het ZML-onderwijs - Anna BosmanKlas overslaanKlas overslaan / versnellen? Let op! - Teije de VosVakspecifiek verrijkenUitdagend differentiëren in de les - vakspecifiek verrijken - René LeverinkToelaatbaarheidPassend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen. - Elena Carmona van LoonRuimte voor lerarenRuimte voor maatwerk vraagt om ruimte voor leraren - Joyce van den BoogaardUitdagend onderwijsBeter begeleiden van uitdagend onderwijs - Eleonoor van GervenMisverstanden hoogbegaafdheidZeven misverstanden rond hoogbegaafdheid - Arja KerpelOnderwijstijdschrift JSW100 jaar onderwijstijdschrift JSW - Machiel KarelsCo-teachingCo-teaching: een pakkende aanpak voor passend onderwijs - Sandra KootAttitude in de klasHet belang van attitudes in Passend Onderwijs - Anke de BoerIntegratieklas ZMLPassend Onderwijs: beweging van onderop - Peter de VriesCyclus HGWDe cyclus handelingsgericht werken en de praktische uitvoering daarvan - Arjan ClijsenHGW passend onderwijsHGW denken & doen - Peter de VriesSignalerenSignaleren van leerlingen die extra aandacht nodig hebben - Arjan ClijsenPassend onderwijs VOPassend én opbrengstgericht onderwijs gaat uit van overeenkomsten! - wijnand-gijzenOPP en IQWaarom een ontwikkelingsperspectief meer is dan IQ en leerrendement - Noëlle PameijerInleidingHandreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs - Arjan ClijsenWerken met Groepsplan gedragPassend onderwijs: werken met een groepsplan gedrag - Kees van OverveldBrede school en integratieDe Brede School: passend onderwijs en integratie - Anke de BoerOnderwijsbehoeftenHet benoemen van vakoverstijgende en vakspecifieke onderwijsbehoeften. - Arjan ClijsenLeerkracht en Passend OnderwijsZorgen voor of zorgen over passend onderwijs? - Kees van OverveldOntwikkelingsperspectiefEen alternatieve benadering voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief in het reguliere basisonderwijs - Gerard MelisProbleemgedrag in gradatiesHet ene gedragsprobleem is het andere niet - Kees van OverveldTaalles als taallabDe taalles als taallab. Op weg naar een uitdagende invulling van de taalles. - Dolf Jansonontbrekende schakel - conatieDe ontbrekende schakel in onderwijs - inzicht in het conatieve deel - Joop StroesPersona als ijkpersoon bij flexibiliseren van onderwijsPersona's - Het beschrijven van een ijkpersoon bij het flexibiliseren van onderwijs - Carine ElferinkLeerling betrekken in vormgeven passend onderwijsEvaluatie passend onderwijs: 'hoorrecht' in aantocht! - Albert de Boerleeruitkomsten formuleren curriculumLeeruitkomsten formuleren voor je opleiding - Carine ElferinkInclusief onderwijsPassend inclusief? - Mathilde Tempelman-LamLeeruitkomsten ontwikkelen voor mboLeeruitkomsten zijn ontwikkeld. Welke stap nu? - Ingrid RoescherPassend inclusief?Normaliteit en andere afwijkingen - Mathilde Tempelman-LamZijn etiketten voor een kind altijd helpend? De voor- en nadelen van labels - Willy de Heerinclusie en attitudeInclusie een kwestie van attitudes - Anke de Boer

Dossiers

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door 3500+ artikelen.